Maine
York County
Berwick
Brooks, Ephraim/6k  b. 1807
Horsom, Timothy  b. 1766, d. circa 1838
Leach, Shuah  b. 1801, d. 1876